برنامه های هفته هفتم باشگاه ورزشی شیرازجوان اعلام گردید

برنامه های هفته هفتم باشگاه ورزشی شیرازجوان اعلام گردید
یک شنبه این هفته در همایش هفتگی طبق گاهنامه بهار امسال برنامه های این هفته اعلام گردید.
هموندان دوستدار شرکت در این برنامه ها می توانند با سرپرستان برنامه ها هماهنگی لازم را بعمل آورند ؛ برای دیدن فهرست برنامه های کامل این هفته باشگاه درخواست می گردد به سایت باشگاه مراجعه گردد.
www.shirazjavanclub.com
/ 0 نظر / 19 بازدید