نمایشگاه عکس و تجهیزات کوهنوردی به همراه نام نویسی از علاقمه مندان به کوهنوردی

نمایشگاه عکس و تجهیزات کوهنوردی به همراه نام نویسی از علاقمه مندان به کوهنوردی

بدینوسیله از تمامی علاقه مندان به ورزش مفرح کوهنوردی که تمایل به عضویت در باشگاه شیرازجوان و شرکت در دوره آموزشی تابستان را دارند دعوت می شود تا روز پنجشنبه و جمعه مورخ ششم و هفتم تیرماه 1392 ضمن بازدید از نمایشگاه عکس و تجهیزات کوهنوردی که در بوستان خلدبرین، ساختمان کلاه فرنگی دائر می باشد، اقدام به نام نویسی نمایند.

/ 0 نظر / 20 بازدید