مجمع عمومی باشگاه ورزشی شیراز جوان

اولین مجمع عمومی باشگاه ورزشی شیراز جوان در سال 1391

(به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش)

بدینوسیله به آگاهی می رساند مجمع عمومی سالیانه باشگاه ورزشی شیراز جوان برای خواندن گزارش کار هیات مدیره ،انتخابات هیات مدیره جدید،خواندن و گواهی نمودن اساسنامه جدید باشگاه.

در تاریخ 27/7/91(پنج شنبه )در محل دفتر همایش هفتگی باشگاه برگزار خواهد شد.

لذا از کلیه همنوردان باشگاه شیراز جوان دعوت می شود تا در این همایش حضور به هم رسانند.

شرایط نامزدی در  هیات مدیره:

1-هموندی در باشگاه ورزشی شیراز جوان حداقل به مدت 2سال.

تبصره1: نامزدی مسوولیت کارگروه های می بایست حداقل 2 سال عضو باشگاه باشد.

تبصره2 نامزدی مسوولیت کمیته ها می بایست حداقل 1 سال عضو باشگاه باشد.

2- فعال بودن در یکی از رشته های ورزشی زیر نظر باشگاه ، داشتن تفکر اجتماعی ، توان و مدیریت ، اخلاق ورزشی و خوشنامی در بین هموندان باشگاه.

شرایط رای دهندگان:

1-هموندی در باشگاه ورزشی شیراز جوان، حداقل به مدت ۳ماه(پیش از تاریخ مجمع عمومی)؛

2- پرداخت تمامی شهریه  برای (شرکت کنندگان رای دهنده).

تبصره- هموندانی که نمی توانند در این همایش شرکت کنند می توانند به یکی از هموندان باشگاه وکالت بدهند.این وکالت نامه می بایست به صورت کتبی بوده و به تایید مسوول برگزاری انتخابات برسد.

همچنین مسوولیت وکالت نامه به عهده وکیل و موکل می باشدو هر هموند می تواند از طرف یک نفر وکالت داشته باشد.

3- پرداخت  تمامی شهریه برای (نامزدهای هیات مدیره).

4- آخرین زمان اعلام نامزدی در هیات مدیره 26/6/91 (به صورت کتبی)می باشد.

/ 0 نظر / 24 بازدید