مدارک مقدماتی هلال احمر آقایان آماده تحویل

بدینوسیله به آگاهی می رساند مدارک مقدماتی هلال احمر آقایان زیر جهت ارائه به

شرکت کنندگان این دوره ها آماده می باشد.

عزیزاله زره پوش/احسان جعفری/عباس ابراهیمی/محمد باقر اسعدیان/حسین محزون

 بهنام خدادادی/نیازاله کارآمد.

/ 0 نظر / 18 بازدید