کارآموزی سنگنوردی آبان

باشگاه ورزشی شیراز جوان در نظر دارد در نیمه دوم آبان ماه 1391 یک دوره کلاس کار آموزی سنگ نوردی در محدوده شهر شیراز برگزار بنماید

مدت کلاس: 3 روز شامل یک چهارشنبه پنج شنبه و جمعه می باشد.

 

نرخ کلاس: برای هر نفر 85000 تومان

مدارک لازم: کپی شناسنامه و کارت ملی هرکدام 2 برگ / گواهی تندرستی / کپی برابر به اصل حکم کارآموزی کوهپیمایی/کپی کارت بیمه ورزشی سال جاری - در صورت بیمه نبودن با پرداخت 6000تومان از طریق باشگاه بیمه می گردید/رسید بانکی پرداخت وجه کلاس

لوازم مورد نیاز: کلاه کاسکت/ هارنس/طنابچه 6 یا 7 میلی پروسیک/کارابین پیچی 2 عدد/اسلینگ 40 تا 60 سانت/ ابزار هشت فرود/کارابین ساده/

پوشاک مناسب سنگ نوردی/ کفش مناسب سنگ نوردی/ لوازم انفرادی/ خوراک روزانه دفتر و خودکار/

شماره حساب باشگاه: جام بانک ملت (81/18802753)

تلفن هماهنگی:09173141078 (کرمی)

تلفکس باشگاه : 2346268  0711

/ 0 نظر / 22 بازدید