آزمون تعیین رتبه باشگاه شیراز جوان برگزار گردید

روز جمعه 23/4/91آزمون تعیین  رتبه بندی هموندان باشگاه شیراز در بوستان نماز واقع در بلوار رسول اعظم برگزار گردید.

در این برنامه هماهنگ و از پیش طرح شده هموندان باشگاه شیراز جوان در آزمون های آمادگی جسمانی در مرحله نخست شامل:

پرش جفت طول/پرش جفت دو طرف/دراز و نشست/کشش از میله(بارفیکس)/تست پله/پرس از پشت/ انعطاف تنه به پشت/انعطاف تنه به جلو/ تعادل باوزنه.

و در مرحله دوم :آزمون علمی کتبی/آزمون شفاهی (اطلاعات عمومی)/عبور از معابر سنگی(سنگ کوتاه)/آزمون گره/مسیر یابی و جهت یابی/انضباط گروهی.

در این برنامه مسولان زیر مجریان این آزمون بودند: آقای محسن لقمانی :مسوول برنامه ریزی و هماهنگی/خانم رخساره پناهی: دبیر کمیته تعیین رتبه آقای محسن احمدی نسب :مسوول فنی/ آقای نادر کرمی سرپرست برنامه

همچنین بخشی از این برنامه به آموزش حمل مصدوم در کوهستان اخنصاص داده شد.

لازم به یادآوری می باشد این آزمون در هر شش ماه از تمامی هموندان این باشگاه برای تعیین رتبه گرفته می شود.

www.shirazjavanclub.com

 

/ 0 نظر / 20 بازدید