مدارک کارآموزی کوهپیمایی آقایان آماده تحویل

بدینوسیله به آگاهی می رساند مدارک کارآموزی کوهپیمایی  آقایان زیر جهت ارائه به

شرکت کنندگان این دوره ها آماده می باشد.

حامد کرمستجی/محمد جواد سجادی نیا/محمد ابراهیم گلریز خاتمی/احسان جعفری

محمد حسین سپاسیان/ احمد رضا ایمانی / فرشاد رزمجویی /مهدی کریمی /مهدی

سنجریان /آرش صادق زاده انویق /علی رضا سهیلی ناصرو.

/ 0 نظر / 29 بازدید