برگزاری اولین مجمع عمومی باشگاه ورزشی شیراز جوان

به آگاهی هموندان گرامی می رساند:

نخستین مجمع عمومی باشگاه شیراز جوان در تاریخ پنجشنبه 1391/08/04 راس ساعت 15:30 در بوستان خلدبرین، عمارت کلاه فرنگی برگزار می گردد. لذا از تمامی هموندان باشگاه درخواست می شود تا در تاریخ یاد شده جهت برگزاری مجمع حضور بهم رسانند.

/ 0 نظر / 21 بازدید