مدارک مقدماتی هلال احمر بانوان آماده تحویل می باشد

بدینوسیله به آگاهی می رساند مدارک مقدماتی هلال احمر آقایان زیر جهت ارائه به

شرکت کنندگان این دوره ها آماده می باشد.

طاهره شیبانی فرد /فاطمه کوشاری /لیلا صمیمی /فیروزه صمیمی/فاطمه فیروزی زاده

فاطمه غلامی /فروغ خواجه دهاقانی

/ 0 نظر / 27 بازدید