برگزاری نخستین دوره مسابقات کشوری وودبال بانوان در فارس

نخستین دوره مسابقات کشوری وودبال بانوان در فارس و به میزبانی هیات گلف فارس و اداره ورزش و جوانان شهر زرقان در تاریخ 24 تا 26 مهر ماه برگزار می گردد.

مقررات شرکت در این دوره مسابقات به شرح زیر می باشد.

1-هر استان با حداکثر 4 نفر بازیکن که یک نفر از آنها به عنوان سرپرست تیم معرفی می گردد می تواند در این مسابقات شرکت کند.(از حضور افراد اظافه جلوگیری می گردد).

2- ورود تیمها از ساعت 00/8 بامداد تا 00/14 مورخ 25 مهرماه جهت نام نویسی و هماهنگی در اداره ورزش و جوانان شهرستان زرقان واقع در بلوار پاسداران الزامی می باشد.

3- خروج تیمها عصر روز جمعه 26 مهر پس از پایان مسابقات می باشد.

4- خوراک و خوابگاه شرکت کنندگاه به عهده میزبان بوده و هزینه ایاب و ذهاب بعده شرکت کننده گان می باشد.

5- شماره تلفن هماهنگی 09179105298 (سرکار خانم منادی نایب رئیس هیات استان) و09173141078 (دبیر هیات استان) نمابر هیات فارس 2225390 و         7512126 - 0711 می باشد.

6- آخرین تاریخ اعلام حضور(با نامه رسمی ) شرکت کنندگان در این مسابقه تا پایان وقت
اداری 15/7/92 می باشد.

همچنین

با توجه به این که ورود بیشتر شرکت کنندگان از مسیر بزرگراه اصفهان به شیراز می باشدلازم به ذکر است که شهر زرقان 20 کیلومتر مانده به شیراز قرار دارد و شرکت کنندگانمی توانند در صورت استفاده از خودروهای گروهی در این مکان از خودرو پیاده گردیده وخود را به اداره ورزش و جوانان شهر زرقان برسانند. و در صورت استفاده از خودروی دراختیار از مکان اعلام گردیده وارد شهر زرقان بشوند و خود را به مکان اعلام شدهبرسانند. در صورتی دیگر شرکت کنندگان از دیگر مسیرهای ورودی به شیراز وارد می گردند لازم است پس از ورود به پایانه کاراندیش و یا دروازه قرآن می توانند به
راحتی به شهر زرقان عزیمت نمایند.

/ 1 نظر / 46 بازدید
الهام شنیتی

متاسفم که این همه غلط املایی می بینم.لطفا تصحیح بفرمایید. اضافه.کنندگان.به عهده.کنندگان.ویک بار دیگر شرکت کنندگان!اعلام شده.جمله بندی آخرین جمله نیز اشتباه است