برگزاری نخستین کلاس توجیهی گلف در استان فارس

برگزاری نخستین کلاس توجیهی گلف در استان فارس

هیات گلف استان فارس با مساعدت فدراسیون گلف کشور در تاریخ 20 تا 22 بهمن ما نخستین کلاس توجیهی گلف را در شیراز برگزار می نماید. پایان زمان نام نویسی 10 /11/91(سه شنبه صبح ) می باشد.

مدارک مورد نیاز:

 رونوشت کارت ملی و شناسنامه هر کدام یک برگ

 عکس 4×3  دو قطعه 

 پرداخت مبلغ 000/70 تومان هزینه شرکت در کلاس

 تکمیل فرم ویژه نام نویسی این دوره. 

   بایسته ها

1 -آمد و شد به مکان برگزاری کلاس  در این 3 روز  توسط خود شرکت کنندگان انجام پذیرد.

2 - صرف صبحانه باید پیش از زمان آغاز کلاس بوده و برای نهار در موقت مقرر همزمان با استراحت و نماز وقت داده می شود.

3 - هزینه پرداختی فقط شامل :

 شرکت در کلاس آموزشی و آموزش توسط مربی رسمی فدراسیون .

استفاده از تجهیزات گلف و کمک آموزشی .

استفاده از زمین های گلف شیراز می باشد .

4- تمامی شرکت کنندگان در این 3 روز بیمه حوادث ورزشی میگرددند. 

                                                     ×××

مکان نام نویسی: بلوار رحمت - نبش بلوار آذر پیکان - ساختمان مجموعه علمی ورزشی اداره ورزش و جوانان استان فارس - طبقه اول -سالن شماره  یک .

زمان نامنویسی:روزهای دوشنبه از ساعت 16 تا 18و روزهای سه شنبه از ساعت 9 تا 11

تلفن: 1078 314 0917 و 7512412 و 7512126

/ 0 نظر / 21 بازدید