آغار به کار کتابخانه مجازی سایت باشگاه شیراز جوان

به آگاهیبازدیدکنندگان محترم می رساند که کتابخانه مجازی سایت رسمی باشگاه شیراز جوان فعالیت خود را آغاز نمودهاست. شما می توانید پس از به عضویت در آمدن در سایت از طریق منوی دانلود بهکتابخانه و منابع آن دسترسی داشته باشید.

www.shirazjavanclub.com

/ 0 نظر / 19 بازدید