برنامه های این هفته باشگاه ورزشی شیرازجوان در اعلام گردید

 

 

برنامه های این هفته باشگاه ورزشی شیرازجوان در اعلام گردید

یک شنبه این هفته بدلیل مصادف شدن با روز طبیعت و بر گزار نشدن همایش هفتگی طبق گاهنامه بهار امسال برنامه های این هفته اعلام گردید. 

هموندان دوستدار شرکت در این برنامه می توانند با سرپرستان برنامه ها هماهنگی لازم را بعمل آورند و یا به صورت حضوری  در همایش فوق العاده این هفته که چهارشنبه(16/1/91) برگزار می گردد 
  هماهمگی و نام نویسی خود را انجام بدهند؛ برای دیدن فهرست برنامه های کامل این هفته باشگاه درخواست می گردد به سایت باشگاه مراجعه گردد.

www.shirazjavanclub.com

/ 0 نظر / 22 بازدید